Klasse B96 og BE

 
 
Vi kjører følgende opplegg for kl.B96 og BE: (VI KJØRER NÅ BMW X3)

Obligatorisk trinnvurderingstime teknisk ferdighet
Obligatorisk trinnvurderingstime trafikal ferdighet
(Ekstra timer trafikal ferdighet kan være nødvendig)
To timer obligatorisk kurs sikring og merking av last (Fritak for de som har gjennomført kurs tidl. i forbindelse med erverv av kl.T, C1 eller C). I praksis betyr det at du må ha tatt C1 i 2005 eller senere for å slippe dette kurset.
Tre obligatoriske timer sikkerhetskurs på vei. Timene fordeles med 20-25 min i klasserom for diskusjon rundt forventninger og mål samt planlegging av kjørerute. Ca.100 min brukes til praktisk øving. Deretter oppsummering og refleksjon ca.10-15 min.
Praktisk prøve ved en trafikkstasjon (kl.B96 er fritatt for prøve, det kreves kun opplæring)


Lurer du på hva du kan trekke i de ulike klassene ? Du kan alltid trekke en tilhenger med totalvekt maks 750kg.

Du kan ha større totalvekt på tilhengeren enn 750kg, men da må summen av totalvektene for bil og henger ikke overstige følgende:

Kl.B: Maks sum 3500 kg. (Legg sammen de to øverste rubrikkene på vekter for begge vognkortene)
Kl.B96 Maks sum 4250 kg.
Kl.BE Maks sum 7000 kg. (Tilhengeren kan heller ikke ha totalvekt over 3500kg dersom du tok BE etter 19/1-13)

Hva koster det ? For obligatorisk opplæring og prøve på B96 og BE, henholdsvis kr.4500,- og kr.7450,-
Trenger du øvingstimer utover dette koster det kr.700,-/time á 45 min. Gebyrer til Statens Vegvesen tilkommer for praktisk prøve kr.890,- og kr.355,- for foto og nytt førerkort.