Klasse AM146 (moped)

Mopedopplæringen hos oss kjøres i samarbeid Martins Kjøreskole og Nesodden Trafikkskole.

Det er svært viktig at undervisningen fordeles slik at du får utbytte av alle timene. For mange timer på en gang, og utbytte for deg blir dårlig.

Husk du skal lære mest mulig slik at du overlever i trafikken når ingen passer på deg.


Lærerne som underviser på moped i 2017 er Martin, Kim og Thomas (Nes.Tr.sk).
 
Vi har en stall med godt vedlikeholdte mopeder og følger dere med motorsykkel.
Vi bruker selvsagt påbudt trådløs kommunikasjon slik at vi kan gi deg forsvarlig veiledning når vi er ute i trafikken. Moped, hjelm, hansker, trådløs kommunikasjon, nødvendig påkledning (hvis vi ikke er fornøyd med det du har på deg) er inkludert i prisen hos oss.


Innhold mopedkurs : Det kom ny lærerplan med nye krav gjeldende fra 1/1-2017
3t obligatorisk i klasserom
1t obligatorisk trinnvurdering trinn2 teknisk, kjøres alene sammen med lærer.
4t obligatorisk trening i trafikk i gruppe
1t obligatorisk trinnvurdering trinn 3 trafikk, kjøres alene sammen med lærer.
4t obligatorisk avsluttende opplæring/sikkerhetskurs på vei. Kjøres i gruppe
SUM OBLIGATORISK ER 13timer. Vi kommer til å trenge ytterligere noen timer for å lande på et forsvarlig nivå. Pga. nye krav fra myndighetene øker dessverre utgiftene for de som skal ta mopedførerkort og vi har priset mopedopplæringen til kr.8500,-