Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 år og må være gjennomført før man kan øvelseskjøre både privat og på skole uansett førerkortklasse Du kan begynne på trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år.
Vi kjører kurs jevnlig og normalt ca.1 gang pr.mnd.


Kurset går på ettermiddag fra kl.17 og er tilsammen på 17 undervisningstimer inkl. førstehjelp og mørkekjøringsteori i klasserom og demonstrasjoner ute i felten.
Som regel fordeler vi et kurs over 2 uker tils.5 ettermiddager. For de som tar Trafialt grunnkurs i sommerhalvåret utsettes mørkekjøringsdelen til høsten. Du får selvsagt lov å øvelseskjøre frem til det blir mulig å gjennomføre dette, men du får begrenset gyldighet på øvelsesbeviset ditt.


Har du fylt 25? Da slipper du hoveddelen av Trafikalt Grunnkurs.
Du må imidlertid gjennomføre Førstehjelp og Mørkekjøringsteori/demo.
Du kan begynne med øvelseskjøring uten å ha gjennomført kursene, men de må være gjennomført før du skal opp til praktisk prøve. Tar du praktisk prøve i den lyse årstiden får du førerkort med begrenset gyldighet slik at du får gjennomført mørkekjøringsdelen påfølgende høst.


Innhold Trafikalt Grunnkurs:
Trafikkopplæringen - oversikt over hvilket program du må gjennom for de ulike klassene og hva du kan kjøre i de forskjellige førerkortklassene


Grunnleggende del - de mest elementære reglene om fart-plassering-vikeplikt etc.
Det blir lettere å øvelseskjøre når du kan det grunnleggende.

Mennesket i trafikken - vi diskuterer mye om adferd og reaksjoner.

Øvingskjøring og erfaring - regler for øvelseskjøring, hvordan bli gode (tips og råd).
Hvordan trene privat og hva bør du overlate til oss?


Førstehjelp - Tiltak ved trafikkulykke
En del teori på klasserommet og etterpå praktisk i parkeringshuset Opptreden på skadested med praktiske øvelser ved hjelp av medelever og kjøreskolebilen.